Решатель дилемм Теории Ограничений beta

EN LT RU

Įveskite atskiras problemos dalis, kaip bendratį, į dėžutes A, B, C, D and D' - kaip sakinio tęsinius. Rezultatus pamatysite geltonose dėžutėse, o galutinį sprendimą - žaliai apvestoje dėžutėje vidury. Kai jūsų apibrėžimai bus aiškūs, ir vienareikšmiai, visi sakiniai geltonose dėžutėse atrodys prasmingi, realistiški ir teisingi. Bandykite žaisti, kol visi sakiniai atitiks realybę - tada jau galėsite išsiaiškinti gerą E ir rasti sprendimą. Rodyklės tarp dėžučių reiškia poreikius ("tam, kad būtų A, reikia daryti B"), tai nėra priežastys.

A: Общая цель
Мы хотим....
B: К чему надо стремится
Нам надо...
C: К чему надо стремится
Нам надо...
D: На практике
Нам надо...
D': На практике
Нам надо...
E: Корни проблемы
Нехватающая вещь - это...
In order...
...because...
...and then...
In order...
...because...
...and then...
How does D jeopardize C?
How does D' jeopardize B?
In order...
...because...
...and then...
In order...
...because...
...and then...
We can't...
We can't...
If we had what we lack...
Линк только для чтения: link. Незабудьте сохранить линки, потому что в другом случае несможете их найти или править. Конечно, вы можете создать новую дилемму прямо сейчас: link.

Based on the ideas of great business semiotic and ToC expert Jelena Fedurko